Et særlig viktig grøntområde

Et særlig viktig grøntområde

Grøntområdene i Oslo er blitt kraftig redusert de siste 20 år. Boliger, barnehager, idrettsformål.... - det er mye press på grønne områder. Når også kunst og kultur blir en trussel mot natur og grønne lunger, er det på tide å tenke seg om.

Ekebergskogen - skogen rundt Ekebergresturanten - er enestående i sitt slag i Oslo. Og ingen storby har maken.

Klikk på bildet og få en begynnende innføring.
For virkelig å se naturen i planområdet og alt som fins der skal du gå til alle mappene under Ekeberg 1 og noen under Ekeberg 2.
Byutvikling

Byutvikling

Det er rådende politikk at stadig flere mennesker skal bo i Oslo. Når folk skal bo tett, trenger de enda mer til grønne områder.
Nærhet til ekte natur har enorm betydning for menneskers trivsel og helse, psykisk og fysisk. Likevel ble Ekebergskogen vedtatt lagt under kniven.

Selvom bare noen av de mange inngrepene reguleringsplanen åpner for er gjennomført forløpig, har skogens karakter endret seg betydelig. Og privat skjøtsel sørger for pågående hogst. Enkelte områder er flatehogd, rullegress har erstattet blomsterenger, rike hasselkratt er fjernet, gamle krokete rugger forsvinner det noen av hvert år i skogen. Noen av de mange inngrepene vil vises her.

Bildene er opphavsrettslig beskyttet i henhold til norsk lov. Gjenbruk tillates ikke uten skriftlig samtykke.
marit.bache@oslobilder.info


*