Spesielt miljø: Ridesletta og Hundesletta

Spesielt miljø: Ridesletta og Hundesletta

Ridesletta og Hundesletta (Svenskesletta) ligger helt inntil skulpturparkområdet. Den lille skogen, Spetteskogen, mellom dem var da heller ikke med i det som kanskje skulle bli skulpturpark. Sommeren 2009 ble den innlemmet i skulpturplanområdet uten politisk vedtak.

De to slettene med skogen imellom er et av Ekebergs aller vakreste områder med en helt særegen stemning, i blandingen av spennende utsikt og trolsk spetteskog.
Et unikt og sårbart område kan bli fattigere av skulptursti. For evt. rehabilitering av Tyskertrappa trengs ingen ny vei. Klikk og se bildene.
Parkeringsplasser og fornminnepark

Parkeringsplasser og fornminnepark

Også utenfor planområdet for skulptur - og kulturminneparken er det planer som angår denne. Parken krever stadig mere areal.

I reguleringsplanforslaget for Ekeberg by - og idrettspark fremmes forslag som går ut på en omgjøring av campingområdet til portal for den nye skulpturparken: Ny vei over sletta til campingen sør for Ekeberg Hovedgård og ny parkeringsplass for turistbusser. Mye grønt skal bli grått for å lose besøkende til skulpturparken på Ekeberg. Fornminnepark foreslås i rike skogsområder bak Ridesletta og sørover. Disse grenser til skulpturparkens planområde.
Flere bilder kommer.

Bildene er opphavsrettslig beskyttet i henhold til norsk lov. Gjenbruk tillates ikke uten skriftlig samtykke.
marit.bache@oslobilder.info


*