Treskulpturer

Treskulpturer

Hvorfor skal vi sette skulpturer i naturen på Ekeberg egentlig ? Her er jo allerede mange vakre treskulpturer. De er formet av tiden, av været - og av insekter, fugler og dyr.

Klikk på bildet og se noen av dem. Klikker du videre får du store bilder med tekst under om hva du ser.

Den gamle skogen er også svært viktig. Forekomsten av så mange gamle, delvis døde og helt døde, trær er Ekebergskogens store biologiske ressurs.
Småfuglstien skal bli skulptursti ? !

Småfuglstien skal bli skulptursti ? !

Sør for Ekebergresturanten og paviljongtomta, går en særskilt vakker smal natursti med barnåler, røtter og blader. Her er det foreslått å legge ny grusvei, med lys og skulpturer, gjennom hele skogen bort til Hundesletta (Svenskesletta).

Skulpturstiskogen har store naturverdier og store opplevelsesverdier. Den har rik naturlig skogbunn med sopp, lyng og blomster. Den har mange maurtuer, mye død ved og et yrende fugleliv. Det er ikke bare småfugl det er mye av på stien, her er også mange spetter. Dette forslaget er det aller alvorligste inngrepet i Ekebergskogen, ved siden av gondolstasjonsbyggene. Området ligger svært nær naturreservatet og har derfor også betydning som randsone til dette.
Klikk deg gjennom denne vakre stien i Ekebergskogens østmark.
Fugler og dyr

Fugler og dyr

Det er yrende fugleliv på Ekeberg og også mange ekorn her. Og rådyr. Den gamle furuskogen rundt Ekebergresturanten har rik fauna. Her er det alltid mye å høre og se. I skumringen morgen og kveld er fuglesangen som alltid mest intens og du kan se flest fugler og dyr på denne tida av døgnet. Du kan også se enkelte sjeldnere fugler her - som skogdue.

Klikk på bildet og se noe av det som fins her og les mer under bildene.

100 skulpturer er redusert til 80, ellers er lite vesentlig endret. Artikkel om fugleliv og skulpturpark i forbindelse med offentlig høring: http://oslobilder.info/filer/download.php?file=main.TD_nr_3-2010_Ekeberg%5B2%5D_v1.pdf
Gondolstasjon og nye veier i gammel furuskog ? !

Gondolstasjon og nye veier i gammel furuskog ? !

Endestasjonen for Gondolen er tegnet inn i det mest sentrale område av hele Ekebergskogen, lokalitet 1253 Gammel Furuskog, delvis inne i kjerneområde 4. Regulering til samferdsel for gondol utgjør nesten 3 mål og vil medføre store ødeleggelser og hogst. Det er ingen skam å snu når tidligere mangel på kunnskap gjør vedtak nødvendig å endre. Å ta vare på leveområdene for fugler og dyr og innbyggernes mulighet for naturopplevelser av høy kvalitet, må vektes høyere enn tilrettelegging for turister og visning av skulptur.

Det er ingen plikt å realisere gondolen som ligger i Bjørvikas reguleringsbestemmelser. Ekstra servicebygg med kafé og andre aktiviteter er heller ikke pålagt. I denne mappa finner du bilder av skogen og veiene rundt gondolstasjonstomta.
Folk og friluftsliv

Folk og friluftsliv

Folk flest bruker Ekebergskogen. Til jogging, riding, sykling, sopplukking, turgåing - med og uten hund- og til å bygge hytte eller bare slappe av. Lenger bort på sletta har du bondegård og rideskole, kafé, minigolf og lekeapparater - og mange store grønne plener.
Den gamle furuskogen rundt Ekebergresturanten er et unikt tilbud som vi må ta vare på og være stolt av. Ingen storby har maken. Skogen har enorm betydning for mange menneskers helse og stadig flere vil trenge den, som akkurat det den er.
Møt noen av de mange som bruker skogen.

Planene på Ekeberg må ses i sammenheng. http://naturvernforbundet.no/noa/narmiljo/skulpturparkplan-like-alvorlig-som-tidligere-article24040-2155.html
Vannspeil krever hogst

Vannspeil krever hogst

Vannspeil kan man ikke svømme i selvom det blir på størrelse med et svømmebasseng. Det er bare til pynt og er foreslått midt i skogen. Man kan sitter på benker rundt det og se på skulpturer hvis planene blir noe av. Kanskje er de lyssatt natten igjennom.

Mye utsikt ønskes herfra, midt i skogen - mot paviljongen, mot gondolen, mot fjorden, via skulpturstiskogen. Det blir mye hogst.

Se bilder fra vannspeilskogen idag.
En vakker skog med mye utsikt

En vakker skog med mye utsikt

Ekebergskogen er i ulike medier blitt framstilt som et brakkområde, et område hvor alt gror igjen og hvor det snart ikke er mer utsikt. Intet er fjernere fra sannheten.

Mangel på skjøtsel fra Oslo kommunes side i deler av området hvor det tidligere er lagt tilrette med utsiktsplasser, benker og skilt, har riktignok ført til at noen av disse har mindre utsikt. Dårlig oppfølging er ikke spesielt for Ekeberg. Det er heller regelen i Oslo.
Andre steder i skulpturplanområdet, er det imidlertid ren naturskog fri for opparbeiding som trenger vedlikehold. Her er det ikke naturlig å hugge for utsikt, men likevel er det mange flotte naturlige gløtt her.
Paviljongtomt med blåbærlyng og gamle trær

Paviljongtomt med blåbærlyng og gamle trær

Rett ved siden av Ekebergresturanten er det foreslått å bygge paviljong med platting på 170 m2 tilsammen.

Snarvei fra resturanten og hogst for utsikt i flere retninger følger dette helt unødvendige tiltaket i viktig naturskog.

Kunstutstillingene man ønsker seg her fins det andre bygninger til.

En parklomme gjennom året

En parklomme gjennom året

Å gjenopprette parklommer kan bli fint hvis det gjøres skånsomt, med enkle benker i skogen. Det bør ikke bli grus, betong og lyssatte skulpturer i dem. Eller hugges for utsikt. I parklommen bør man sitte omsluttet av skogen og oppleve dens eget liv, lys og lyd.

Mangel på vanlig drift og vedlikehold har latt benker gå i oppløsning. Oslo kommune må sette ut benker, ikke gi bort skogen til tumleplass for privatpersoner.

Denne er en av to parklommer som foreslås "gjenopprettet." Den andre ligger i kjerneområde 4.
Skråningen fra Gamlebyen

Skråningen fra Gamlebyen

I skråningen opp til Ekeberg fra Gamlebyen er det mange stier på kryss og tvers. Man blir aldri lei av å gå her. Det er trim, det er vakkert, det er alltid mulighet for å se noe spennende i skråningen og enda mer når du kommer helt opp i skogen på alle kanter av Ekebergresturanten.

Fastere dekke og andre "forbedringer" her er ikke uproblematisk.

Bildene er opphavsrettslig beskyttet i henhold til norsk lov. Gjenbruk tillates ikke uten skriftlig samtykke.
marit.bache@oslobilder.info


*